Bibliotheek Puurs

Leesbevorderingsproject

Elke jaar kan je deelnemen én meewerken aan een leesbevorderingsproject voor kleuter- en basisonderwijs.

Het uitgangspunt is dat het lezen gestimuleerd wordt vanaf de kleuterklas tot het zesde leerjaar. Deze accenten vinden we ook terug bij specifieke bibliotheekbezoeken. De uitwerking en de frequentie van deze activiteiten wordt in onderling overleg met de school verder besproken.

Vraag de folder en het inschrijvingsformulier van het leesbevorderingsproject in de bib.