Bibliotheek Puurs

Leesbevorderingsproject

Elke jaar kan je deelnemen én meewerken aan een leesbevorderingsproject voor kleuter- en basisonderwijs. Het leesbevorderend project voor schooljaar 2014-2015 kreeg de naam 'De rode draad'.

Het uitgangspunt van 'De rode draad' is dat het lezen gestimuleerd wordt vanaf de kleuterklas tot het zesde leerjaar. Het vormt een rode draad voor de totale leesloopbaan van een leerling. Deze accenten vinden we ook terug bij specifieke bibliotheekbezoeken. De uitwerking en de frequentie van deze activiteiten wordt in onderling overleg met de school verder besproken.

Vraag de folder en het inschrijvingsformulier van het leesbevorderingsproject in de bib.